رفتن به بالا

معرفی کوتاه انــجــمن

در اجراء ماده 131 قانون کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اعضاء هیئت موسس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان که عبارت بودند از ( آقای مهندس محمد فرشادامیرمستوفیان از شرکت گیل آرمه – آقای مهندس محمود احمدشعربافی از شرکت مازیاران – آقای مهندس محمدعلی جنتی از شرکت کولن بیل – آقای هوشنگ اورادی از شرکت راهان دژ آستارا – آقای مهندس شاهرخ دشته ئی پور از شرکت ویلاء بناء و آقای نعمت بابایی از شرکت مساح) در مورخ 1380/03/30 در اجراء ماده 136 قانون مذکور و ماده 7 آیین نامه اجرائی آن تشکیل گردید تا در راستای تحقق برنامه سوم توسعه و ادامه سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی به جهت اعتلای حرفه انبوه سازی و طی واگذاری امور انبوه سازان مسکن به انجمن صنفی انبوه سازان مسکن با تلاش و پیگیری هیئت مذکور پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در تاریخ 1380/05/17 تحت شماره 143در اداره کل کار و امور اجتماعی استان گیلان ثبت گردید و رسما فعالیت خود را آغاز نمود. دوره اول فعالیت انجمن با پنج عضو اصلی و هیئت مدیره و دو نفر بازرس فعال بوده و در دوره دوم اعضاء هیئت مدیره به هفت نفر رسید که در حال حاضر یکی از انجمن های فعال انبوه سازی کشور می باشد. هم اکنون این انجمن دارای 69 عضو می باشد که 42 عضو آن حقوقی و 27 عضو آن حقیقی است.

اعضاء هیئت مدیره انجمن

درگاه ورودی کاربران

لینک های مفید