رفتن به بالا

درگاه ورودی کاربران

لینک های مفید
اعضای هیات مدیره و بازرسین


نام: محمد فرشاد امیر مستوفیان

سمت: رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: هوشنگ اورادی

سمت: نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

 ****************************************************************************

نام: محمود احمد شعربافی

سمت: دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: محمد علی جنتی

سمت: خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************


نام: کامران دلسوز بحری

سمت: عضو اصلی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: فردین وحیدی

سمت: عضو اصلی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: ابوالقاسم فدائی

سمت: عضو علی البدل انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: علی مومنی امیرکنده

سمت: عضو علی البدل انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: اسماعیل درودگر جورشری

سمت: بازرس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان

 

 

 

****************************************************************************

نام: نعمت بابایی مژدهه

سمت: بازرس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان