رفتن به بالا

درگاه ورودی کاربران

لینک های مفید
استراتژی ها

1- انجام آن قسمت از وظایفی که از طرف موسسات دولتی طبق موازین قانونی بعهده انجمن واگذار می شود؛

2- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء و ارتقاء خدمات با مطالعه و تحقیق با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه؛

3- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و الویت ها؛

4- برنامه ریزی برای تامین نیازها و رفع مشکلات، توسعه و گسترش فعالیت ها؛

5- ایجاد روابط حسنه بین اعضای خود؛

6- ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن بمراعات اصول فنی و قواعد صحیح و انجام تعهدات خود در مورد پیمان های منعقده؛

7- تشکیل صندوق ها و موسسه های تضمینی صنفی و شرکت های تعاونی برای اعضاء و کارکنان آن ها با کسب مجوز لازم از مقامات ذیصلاح؛

8- تهیه هرگونه اطلاعات و نشریات لازم در ارتباط با صنف برای استفاده اعضاء انجمن؛

9- تاسیس کتابخانه و نشر مجلات مفید و ترویج اصول فنی جدید در امور ساختمانی و تاسیساتی و ارائه آموزش های لازم؛

10- حفظ حقوق قانونی و روابط اعضای انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی و کوشش در جهت حل اختلافات بین طرفین؛

11- اشتراک مساعی با دولت و سازمان ها و شوراها و اشخاص ذیعلاقه در امر حل مشکل مسکن جامهخ و ساخت شهرک ها و مجتمع های مسکونی در استان؛

12- تشویق به تاسیس آزمایشگاه ها برای کارهای ساختمانی؛

13- شرکت در کمیسیون های رسیدگی به مالیات و بیمه های اجتماعی اعضاء و کارگران و کارکنان همچنین سایر کمیسیون های مرتبط در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با توجه به ضوابط قانونی؛

14- ارزیابی اعضاء و تعرفه آن ها برای انجام کارهای مربوطه با توجه به ظرفیت های فنی و مالی؛

15- مشارکت در کمیسیون های حل اختلاف بین اعضاء و کارفرمایان؛

16- انجمن در مقابل ارجاعات وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای اقتصاد و شورای عالی کار و شهرداری ها و سازمان های دولتی و موسسات ذیعلاقه اطلاعات لازم را در دسترس آن ها خواهد گذارد؛

17- انجمن سعی خواهد نمود در تهیه قوانین و آئین نامه ها و هر نوع مقرراتی که وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان های دولتی و شهرداری ها راجع به امر مسکن تهیه می نماید نظریه بدهد؛

18- انجمن سعی خواهد کرد که طرح قوانین و آئین نامه های مفید را تهیه و به دولت و موسسات مربوط پیشنهاد نماید؛

19- معرفی دانشجویان فنی بمنظور کارآموزی به اعضای انجمن با هماهنگی دستگاه های ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی؛

20- تهیه طرح های لازم جهت پیشبرد اهداف اعضائ انجمن؛

21- مشارکت در کنفرانس ها، کنگره ها، کمیته های کار و حفاظت و همکاری برابر شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه؛

22- تشکیل شورای حکمیت جهت رفع اختلافات ناشی از قانون کار با تایید وزارت کار و امور اجتماعی؛

23- نظارت و مشارکت در امور اجتماعی مربوط به امر ساختمان؛

24- ایجاد واحد بازرسی جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی و صنفی اعضاء.