رفتن به بالا

درگاه ورودی کاربران

لینک های مفید
مجامع عمومی عادیمجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گیلان، هر سال یک مرتبه در چهار ماهه اول سال بنا به دعوت هیئت مدیره برگزار می شود، که زمان آن متعاقبا از طریق همین لینک اعلام خواهد شد.